Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 776/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Chojnicach z 2018-09-28

Sygn. akt II K 776/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 września 2018 r.

Sąd Rejonowy w Chojnicach w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSR Grażyna Drobińska

Protokolant: sekr. sąd. Paulina Feder

Oskarżyciel st. asp. Z. M.

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25.01.2018 r., 15.03.2018 r., 30.05.2018 r., 09.08.2018 r., 20.09.2018 r. sprawy

P. S. (1) (S.)

syna B. i A. z domu D.,

urodzonego (...) w S.

oskarżonego o to, że:

prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą E. R. P. S. (1) z siedzibą przy ul. (...) lok. 119, (...)-(...) K.:

1)  w dniu 03.02.2015r. w Restauracji (...), ul. (...), (...)-(...) C., urządzał gry, na automacie do gier:

1.  H. (...) A. G. z nr fab. 080/HW

2)  w dniu 6.07.2015r. w Punkcie G. przy ul. (...), (...)-(...) U., urządzał gry, na automacie do gier:

1.  H. (...) o nr 240/AŻ

3)  w dniu 03.03.2015r. w (...) przy ul. (...), (...)-(...) D., urządzał gry, na automacie do gier:

1.  H. (...) o nr 611/HW

4)  w dniu 22.04.2015r. w Lokalu (...) przy ul. (...), (...)-(...) C. urządzał gry, na automacie do gier:

1.  (...) o nr 018/HW

2.  H. (...) G. o nr 700/HW

5)  w dniu 17.03.2015r. w Restauracji (...) przy ul. (...) III (...), (...)-(...) T. urządzał gry, na automacie do gier:

1.  (...) o nr 614/HW

6)  w dniu 18.08.2015r. w Sklepie (...) M. G. (1) przy ul. (...), (...)-(...) S. urządzał gry, na automacie do gier:

1.  (...) o nr 985/HW/SZ

bez wymaganej koncesji właściwego organy na prowadzenie kasyna gry, wbrew art., 6 ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009r. (Dz.U. z 2009r. Nr 201, poz. 1540)

tj. o przestępstwo skarbowe określone w art. 107 § 1 kks w zw. z art. 6 § 2 kks

ORZEKA

1.  w odniesieniu do czynu zarzucanego oskarżonemu w akcie oskarżenia, oskarżonego P. S. (1) uznaje za winnego tego, że prowadząc działalność gospodarczą pod nazwą E. R. P. S. (1) z siedzibą przy ul. (...) lok. 119, (...)-(...) K., w okresie od 3 marca 2015 roku do 18 sierpnia 2015 roku, z wykorzystaniem tej samej sposobności urządzał gry na automatach do gier:

- H. (...) A. G. z nr fab. 080/HW, w dniu 03.02.2015r. w Restauracji (...), ul. (...), (...)-(...) C.,

- H. (...) o nr 240/AŻ, w dniu 6.07.2015r. w Punkcie G. przy ul. (...), (...)-(...) U.,

- H. (...) o nr 611/HW, w dniu 03.03.2015r. w Pizzerii (...) przy ul. (...), (...)-(...) D.,

- (...) o nr 018/HW i H. (...) G. o nr 700/HW, w dniu 22.04.2015r. w Lokalu (...) przy ul. (...), (...)-(...) C.,

- (...) o nr 614/HW, w dniu 17.03.2015r. w Restauracji (...) przy ul. (...) III (...), (...)-(...) T.,

- (...) o nr 985/HW/SZ, w dniu 18.08.2015r. w Sklepie (...) M. G. (1) przy ul. (...), (...)-(...) S.,

bez wymaganej koncesji właściwego organy na prowadzenie kasyna gry, wbrew art.6 ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009r. (Dz.U. z 2009r. Nr 201, poz. 1540), tj. przestępstwa skarbowego z art. 107 § 1 kks w zw. z art. 6 § 2 kks i za to na podstawie art.107 § 1 kks skazuje go na karę grzywny w wysokości 150 (sto pięćdziesiąt) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 100 zł (sto złotych),

2.  na podstawie art.30 §5 kks orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodów rzeczowych w postaci automatów do gier H. (...) A. G. z nr fab. 080/HW, H. (...) o nr 240/AŻ, H. (...) o nr 611/HW, (...) o nr 018/HW, H. (...) G. o nr 700/HW, (...) o nr 614/HW, (...) o nr 985/HW/SZ, zabezpieczonych w magazynie Urzędu Celnego w S., a także zabezpieczonych z tych automatów środków pieniężnych, znajdujących się na koncie sum depozytowych Izby Celnej w G.,

3.  zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa opłatę w wysokości 1.500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) oraz pozostałe koszty sądowe w sprawie.

Sygn. akt II K 776/16

UZASADNIENIE

P. S. (1) prowadzi własną działalność gospodarczą pod nazwą (...) z siedzibą w K.. Jest zatem odpowiedzialny za całokształt spraw związanych z działalnością tej firmy.

Wymieniona firma jest właścicielem automatów do gier H. S. A. G. z hologramem: E. R.z nr 080/HW, H. S. A. G. z hologramem: E. R. z nr 240/AŻ, (...) nr 18/HW i H. (...) G. nr 700/HW, H. (...) o nr 611/HW, (...) nr 614/HW, (...) o nr 985/HW/SZ. Urządzenia te został umieszczone na podstawie umów najmu oraz dzierżawy powierzchni w lokalach:

- restauracja (...) przy ul. (...) w C.,

- pod adresem (...) w U. należącym do spółki (...).J. M.,

- PIZZERIA (...) przy ul. (...) w D.,

- (...) przy ul. (...) w C.,

- restauracji (...) przy ul. (...) III (...) w T., oraz w

- sklepie (...) przy ul. (...) w S..

W wyniku szeregu kontroli przeprowadzonych przez funkcjonariuszy Urzędu Celnego w S. ujawniono nielegalne prowadzenie kasyna gry w lokalach na terenie C., U., T., S. oraz w D.. Pierwsza kontrola miała miejsce w dniu 3 lutego 2015 r. w restauracji (...) przy ulicy (...) w C.. W lokalu zastano działający automat do gier, H. S. A. G. z hologramem: E. R. z nr 080/HW należący do firmy z E. R.z K. (protokół kontroli k.2-3, protokół oględzin k.12-13, zeznania M. P. k.17v, 859v-860 i T. M. k.19v, 877v). Prowadzone gry miały charakter losowy, końcowy układ symboli na bębnach nie zależał od zręczności gracza. Wymienione urządzenie rozrywkowe pozwalało również graczom na uzyskanie wygranych rzeczowych w postaci środków umożliwiających prowadzenie kolejnych gier z wykorzystaniem wygranych uzyskanych w poprzednich grach. Jednocześnie też automat umożliwiał realizację wypłat wygranych pieniężnych za pośrednictwem wbudowanego „hoppera” (opinie techniczne przez biegłego z dziedziny informatyki mgr inż. W. K. k.928 – 935, kopia umowy dzierżawy powierzchni k. 14-15, protokół instalacji k.16)

W wyniku kontroli w dniu 3 marca 2015 r. w pizzerii (...) przy ulicy (...) w D., gdzie ujawniono automat do gry H. (...) I. (...) nr 611/HW należący również do firmy (...). W trakcie czynności kontrolnych przeprowadzono eksperyment polegający na przeprowadzeniu gier na automacie (protokół kontroli k. 202 – 203, protokół oględzin k. 209-210 ). Prowadzone gry miały charakter losowy, końcowy układ symboli na bębnach nie zależał od zręczności gracza. Wymienione urządzenie rozrywkowe pozwalało również graczom na uzyskanie wygranych rzeczowych w postaci środków umożliwiających prowadzenie kolejnych gier z wykorzystaniem wygranych uzyskanych w poprzednich grach. Jednocześnie też automat umożliwiał realizację wypłat wygranych pieniężnych za pośrednictwem wbudowanego „hoppera” (opinie techniczne przez biegłego z dziedziny informatyki mgr inż. W. K. (k.921-927, kopia umowy dzierżawy powierzchni k. 227, kopia protokołu instalacji k.226)

Kolejny automat do gry (...) M. nr 614/HW również należący do P. S. (2) zabezpieczono w dniu 17 marca 2015 roku w restauracji (...) przy ul. (...) III (...) w T.. Prowadzone gry na tym automacie miały charakter losowy, końcowy układ symboli na bębnach nie zależał od zręczności gracza. Wymienione urządzenie rozrywkowe pozwalało również graczom na uzyskanie wygranych rzeczowych w postaci środków umożliwiających prowadzenie kolejnych gier z wykorzystaniem wygranych uzyskanych w poprzednich grach. Jednocześnie też automat umożliwiał realizację wypłat wygranych pieniężnych za pośrednictwem wbudowanego „hoppera” (opinia techniczna przez biegłego z dziedziny informatyki mgr inż. W. K. k.936-943, protokół kontroli k. 427-428, protokół oględzin k. 429, protokół zatrzymania rzeczy k.430, pokwitowania k.434-435, kopia umowy dzierżawy wraz z załącznikiem k.436,438, kopia protokołu instalacji k.437, płyta z nagraniem k. 441, protokół zeznań świadka k. 573v-574, 860v)

W dniu 22 kwietnia 2015 r. w lokalu (...) w C. przy ul. 31 stycznia 16 ujawniono 5 automatów do gier. Jak ustalono dwa automaty o nazwie G. nr 018/HW oraz H. (...) I. (...) nr 700/HW należały do firmy oskarżonego. Funkcjonariusze przeprowadzili eksperymenty na automatach , polegające na odtworzeniu gier. Ustalili, że gry miały charakter losowy. Za losowość gry odpowiadało oprogramowanie. W grze brak było elementów zręcznościowych. W wyniku przeprowadzenia eksperymentu oraz przesłuchania świadków ustalono, że na automatach do gier prowadzone są gry o wygrane pieniężne (protokół oględzin k. 314-315, zeznania świadków: A. K. (1) k.329,860, I. S. k.333, J. R. k. 337, protokół kontroli k. 341-343, umowa najmu powierzchni k. 351, protokół instalacji k. 352).

Prowadzone gry również miały charakter losowy, końcowy układ symboli na bębnach (układ kart) nie zależał od zręczności gracza. Wymienione urządzenie rozrywkowe pozwalało również graczom na uzyskanie wygranych rzeczowych w postaci środków umożliwiających prowadzenie kolejnych gier z wykorzystaniem wygranych uzyskanych w poprzednich grach. Jednocześnie też automat umożliwiał realizację wypłat wygranych pieniężnych za pomocą funkcji „wypłaty z ręki” (opinie techniczne przez biegłego z dziedziny informatyki mgr inż. W. K. k.906-913,944-951).

Następnie w dniu 6 lipca 2015 r. funkcjonariusze Urzędu Celnego w S. przeprowadzili kontrolę w zakresie urządzania gier hazardowych w lokalu użytkowym pod adresem Promenada Nadmorska 6 w U. należącym do spółki (...).J. M.. W lokalu zastano działający automat do gier, H. S. A. G. z hologramem: EU – RENO z nr 240/AŻ należący do firmy z E. R. z K.. W trakcie czynności kontrolnych przeprowadzono eksperyment polegający na przeprowadzeniu gier na automacie (protokół kontroli k.127-128, protokół oględzin k.132).

Prowadzone gry również miały charakter losowy, końcowy układ symboli na bębnach nie zależał od zręczności gracza. Wymienione urządzenie rozrywkowe pozwalało również graczom na uzyskanie wygranych rzeczowych w postaci środków umożliwiających prowadzenie kolejnych gier z wykorzystaniem wygranych uzyskanych w poprzednich grach. Jednocześnie też automat umożliwiał realizację wypłat wygranych pieniężnych za pośrednictwem wbudowanego „hoppera” (opinia techniczna przez biegłego z dziedziny informatyki mgr inż. W. K. (k.914-920). W toku postępowania ustalono, że powyższy automat należy do firmy (...) (kopia umowy dzierżawy powierzchni k. 145, kopia protokołu instalacji k.146).

Ostatnia kontrola miała miejsce w dniu 18 sierpnia 2015 r. w sklepie (...) M. G. (2) przy ul. (...) w S. w obecności pracownicy sklepu (...). W lokalu tym zastano automat do gry (...) nr 985/HW/SZ. W trakcie czynności kontrolnych przeprowadzono eksperyment polegający na przeprowadzeniu gier na automacie (protokół kontroli k. 604 - 605, protokół zatrzymania rzeczy k.606, umowa najmu powierzchni lokalu k. 608, protokół instalacji k. 609, załącznik do umowy najmu k. 610, protokół oględzin k.611, pokwitowanie k. 612, protokół zeznań świadka k. 613-614, płyta z nagraniem k. 619).

Prowadzone gry miały charakter losowy, końcowy układ symboli na bębnach nie zależał od zręczności gracza. Wymienione urządzenie rozrywkowe pozwalało również graczom na uzyskanie wygranych rzeczowych w postaci środków umożliwiających prowadzenie kolejnych gier z wykorzystaniem wygranych uzyskanych w poprzednich grach. Jednocześnie też automat umożliwiał realizację wypłat wygranych pieniężnych za pośrednictwem wbudowanego „hoppera” (opinia techniczna przez biegłego z dziedziny informatyki mgr inż. W. K. (k. 898 - 905).

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o dowody wyżej wymienione oraz protokoły kontroli (k.2-3 123-124, 201-202, 341-343, 427-428, 604-605), protokół oględzin (k.11-12, 132, 209, 314-315, 429, 611), protokół przeliczenia gotówki wraz pokwitowaniem (k. 112-114, 185-187, 365 i 369, 501-502, 691-693), protokół zatrzymania rzeczy (k.6-8, 125-127, 203-207, 318-321, 430-431, 606-607), płyta z nagraniem (k. 5, 133, 224, 328, 441, 619 ), odpis umowy najmu wraz z protokołem instalacji (k. 13-15, 204-207, 351-352, 436-438, 608-610) informacja z KRS (k.149-152), karta karna (k. 977-979).

Oskarżony P. S. (1) nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów (k.296,417v-418,568). Oświadczył, iż jego działalność była legalna. W jego ocenie ustawa o grach hazardowych nie została ratyfikowana przez Komisję Europejską, a więc nie obowiązuje, o czym orzekł Europejski Trybunał Sprawiedliwości, Sąd Najwyższy oraz Trybunał Konstytucyjny.

Sąd nie dał wiary stanowisku oskarżonego w zakresie jego nieprzyznania się do popełnienie zarzucanego mu czynu. Jego stanowisku przeczy treść materiału dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej sprawie.

W sprawie został przesłuchany świadek M. P. właściciel lokalu (...) (k.17v,860), który wskazał, że podpisał umowę dzierżawy z P. S. (1). Podczas zawierania umowy oskarżony zapewniał, świadka, że takie działania są legalne, przedkładając wyroki sądów. W czasie, gdy automaty te były zainstalowane w lokalu klienci często zgłaszali się po pieniądze do obsługi restauracji. Powyższe okoliczności potwierdził świadek T. M., który korzystał z automatów do gry (k.19v,877).

W sprawie została przesłuchana pracownica lokalu (...) A. K. (1), która również potwierdziła, iż automaty ustawiono w ramach umowy dzierżawy. Klienci wpłacali tam pieniądze i wypłacali z nich (k.329v,860-860v).

Nadto przesłuchano świadka A. H. pracownicę restauracji (...), która potwierdziła, iż w wymienionym lokalu postawione zostały maszyny do gry. W maszynie często brakowało pieniędzy, w tej sprawie często kontaktowała się z serwisantem (k.573v-574,860v).

W ocenie Sądu Rejonowego, zeznania wymienionych osób zasługują na przymiot wiarygodności. Są one jasne i szczere, wzajemnie się uzupełniają.

Podobnej treści zeznania złożyli również pozostali świadkowie M. G. (3) (k.616v,861), T. M. (k.19v,877v), I. S. (k.333-336) i J. R. (k.337-340).

Wypowiedzi wymienionych świadków są spójne i nie budzą wątpliwości, co do ich zgodności z prawdą.

W toku postępowania Sąd Rejonowy zgromadził opinię biegłych psychiatrów A. K. (2) i G. C. (k.855-857). Biegłe stwierdziły, że oskarżony P. S. (1) nie cierpi na zaburzenia psychotyczne, nie stwierdziły również u niego upośledzenia umysłowego ani też zmian organicznych w obrębie (...). Odnośnie zarzuconych oskarżonemu czynów miał ona zachowaną zdolność rozpoznania ich znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem. Stan psychiczny oskarżonego pozwala na prowadzenie obrony w sposób samodzielny i rozsądny.

Odnośnie stanu zdrowia oskarżonego uzyskano również opinię biegłej z dziedziny chorób wewnętrznych E. S. (k.851-854). Biegła wskazała, że stan zdrowia oskarżonego pod względem internistycznym pozwala mu na udział w postepowaniu karnym.

W ocenie Sądu Rejonowego, powyższe opinie biegłych są jasne, rzeczowe i nie budzą żadnych wątpliwości interpretacyjnych.

W sprawie zostały sporządzone opinie techniczne przez biegłego z dziedziny informatyki mgr inż. W. K. (k. 898 - 951). Biegły w swoich opiniach stwierdził, że automaty wszystkie badane przez niego w toku postępowania sądowego automaty umożliwiają prowadzenie gier o charakterze losowym, końcowy układ symboli na bębnach nie zależy od zręczności gracza. Automaty te umożliwiają uzyskiwanie wygranych rzeczowych w postaci środków umożliwiających prowadzenie kolejnych gier z wykorzystaniem wygranych uzyskanych w poprzednich grach. Jednocześnie też automaty umożliwiają realizację wypłat wygranych pieniężnych za pośrednictwem wbudowanego „hoppera”.

Sąd Rejonowy uwzględnił opinie biegłego W. K. przy dokonywaniu ustaleń faktycznych w przedmiotowej sprawie. Są one rzetelne, jasne, spójne i nie budzą żadnych wątpliwości interpretacyjnych. Nadto opinie i wypowiedzi biegłego pozostają w zgodności z pozostałym materiałem dowodowym zgromadzonym w niniejszej sprawie.

Wobec braku podstaw do kwestionowania Sąd uznał za wiarygodne pozostałe dowody zgromadzone w sprawie tj.: protokoły kontroli (k.2-3,123-124, 201-202,341-343,427-428,604-605), protokół oględzin (k.11-12,132,209,314-315,429,611), protokół przeliczenia gotówki wraz pokwitowaniem (k.112-114, 185-187,365,369,501-502,691-693), protokół zatrzymania rzeczy (k.6-8,125-127,203-207,318-321,430-431,606-607), płyta z nagraniem (k.5,133,224,328, 441,619), odpis umowy najmu wraz z protokołem instalacji (k.13-15,204-207, 351-352,436-438,608-610) informacja z KRS (k.149-152), karta karna (k.977-979).

W tym stanie sprawy wina oskarżonego P. S. (2) nie budziła żadnych wątpliwości Sądu Rejonowego i polegała na tym, że prowadząc działalność gospodarczą (...) z siedziba w K. i będąc z tego tytułu osobą odpowiedzialną za całokształt spraw związanych z działalnością tej firmy, w okresie od 3 marca 2015 roku do 18 sierpnia 2015 roku z wykorzystaniem tej samej sposobności urządzał gry na automatach do gier:

- H. S. A. G. nr fab. 080/HW, w dniu 3 lutego 2015 roku w Restauracji (...) ul. (...), (...)-(...) C.,

- H. (...) o nr 240/AŻ, w dniu 6 lipca 2015 r. w Punkcie Gier przy ulicy (...), (...)-(...) U.,

- H. (...) o nr 611/HW, w dniu 3 marca 2015 r. w Pizzerii (...) przy ul. (...), (...)-(...) D.,

- G. o nr 018/HW i H. S. A. G. o nr 700/HW, w dniu 22 kwietnia 2015 r. w Lokalu (...) przy ulicy (...) (...)-(...) C.,

- (...) nr 614/HW w dniu 17 marca 2015 r. w Restauracji (...) przy ulicy (...) III (...), (...)-(...) T.,

- (...) nr 985/HW/SZ, w dniu 18 sierpnia 2015 roku w Sklepie (...) M. G. (1) przy ul. (...), (...)-(...) S.

bez wymaganego zezwolenia właściwego organu wbrew art. 6 ust. 1 i art.14 ust.1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009r. (Dz.U. z 2009r. Nr 201, poz. 1540), czym wypełnił znamiona przestępstwa skarbowego z art. 107 § 1 kks w zw. z art. 6 § 2 kks.

Należy przy tym wyjaśnić, że odpowiedzialności z art. 107 § 1 kks podlega ten, kto wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji lub zezwolenia urządza lub prowadzi grę losową, grę na automacie lub zakład wzajemny (art.6 i art.14 ustawy o grach hazardowych).

Przedmiotem bezpośredniego działania są: gra losowa, gra na automacie, oraz zakład wzajemny. Zgodnie z art.2 ust.1 ustawy o grach hazardowych grami losowymi są gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku, a warunki gry określa regulamin. Grami na automatach są gry o wygrane pieniężne i rzeczowe na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych i elektronicznych, w tym komputerowych, zawierające element losowości. Przy czym należy zauważyć, że gra na automacie ma „charakter losowy”, jeżeli jej wynik jest nieprzewidywalny dla grającego (wyrok SN z dnia 7 maja 2012 r., VKK 420/11, OSNKW 2012/8/85). Status takich gier mają też gry na takich urządzeniach, organizowane w celach komercyjnych, o charakterze losowym, w których grający nie ma możliwości uzyskania wygranej pieniężnej lub rzeczowej (art.2 ust.3 i 5 ustawy o grach hazardowych).

Poza sporem pozostawała kwestia tego, że firma (...), której właścicielem jest oskarżony P. S. (1), nie posiadała koncesji na prowadzenie kasyna gry, ani też stosownego zezwolenia.

Istotną w przedmiotowej sprawie była kwestia notyfikacji przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych w Komisji Europejskiej w zakresie, w jakim przepisy te weszły w życie od dnia 1 stycznia 2010 roku. P. ta została ostatecznie rozstrzygnięta w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 19 stycznia 2017 roku (KZP 17/16, OSNKW 2017, nr 2, poz.7). W wymienionym orzeczeniu Sąd Najwyższy wskazał, że kolizja prawa krajowego z prawem unijnym w świetle zasady bezpośredniego stosowania prawa Unii Europejskiej (art.91 ust.3 Konstytucji), może prowadzić do zastąpienia przepisów krajowych uregulowaniami prawa unijnego albo do wyłączenia nor prawa krajowego przez bezpośrednio skuteczną normę prawa Unii Europejskiej. W konsekwencji, norma niestosowania krajowego przepisu technicznego, którego projektu nie notyfikowano Komisji Europejskiej, wynikająca z Dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 roku, ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego, wyłącza możliwość zastosowania w sprawie o przestępstwo z art.107§1 kks wyłącznie przepisu art.14 ust.1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2015 roku poz. 612) w pierwotnym brzmieniu. Natomiast art.6 ust.1 tej ustawy mógł i może nadal stanowić uzupełnienie normy blankietowej zawartej w art.107§1 kks, o ile okoliczności faktyczne konkretnej sprawy pozwalają na ustalenie, że przepis ten ma zastosowanie i został naruszony.

Sąd Rejonowy w pełni podzielił stanowisko wyrażone przez Sąd Najwyższy w przywołanej wyżej uchwale. Zważywszy na okoliczności podane powyżej, Sąd uznał również, że w przedmiotowej sprawie niewątpliwie doszło do naruszenia art.6 i art.14 ustawy o grach hazardowych.

Odnosząc się do treści wyjaśnień oskarżonego P. S. (1), Sąd Rejonowy dokonał też rozważenia, czy jego zachowanie podlega ochronie wynikającej z treści art.4 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy o grach hazardowych (Dz.U. z 2015 r., poz.1201). Po myśli tego przepisu podmioty prowadzące działalność w zakresie, o którym mowa w art.6 ust.1-3 lub w art.7 ust.2 w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, mają obowiązek dostosowywania się do wymogów określonych w ustawie zmienianej w art.1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do dnia 1 lipca 2016 roku. W ocenie Sądu Rejonowego, wymienione przepisy przejściowe dotyczą jedynie podmiotów, które w dniu wejścia w życie wymienionej ustawy tj. 3 września 2015 roku, prowadziły legalnie działalność z zakresu gier hazardowych na podstawie uzyskanej koncesji lub zezwolenia. Zatem w oczywisty sposób, okres przejściowy nie może dotyczyć działalności prowadzonej przez oskarżonego. P. S. (1) w ramach prowadzonej działalności nie posiadał bowiem koncesji ani też stosownego zezwolenia.

Ponadto w niniejszej sprawie podkreślenia wymagał charakter znamion strony podmiotowej przestępstwa, albowiem delikty karnoskarbowe z art. 107 k.k.s. są karalne w razie ich umyślnego popełnienia w obu postaciach zamiaru – bezpośrednim i ewentualnym /por. komentarz G.Łabuda z 2009 r. do tego przepisu/. Zamiar bezpośredni musi być ponadto zabarwiony chęcią osiągnięcia korzyści majątkowej z organizowania zbiorowego uczestnictwa w grze losowej, grze na automacie lub zakładzie wzajemnym.

Oskarżony P. S. (1), jako osoba odpowiedzialna za całokształt spraw związanych z działalnością firmy (...), z całą pewnością znała tekst ustawy o grach hazardowych. Nawet z wyjaśnień P. S. (1) można wyciągnąć wniosek, że zdawał on sobie doskonale sprawę z istniejącej rozbieżnej linii orzecznictwa dotyczącej urządzania i prowadzenia gier na automatach. Śledził bieżące doniesienia w tym zakresie. Tym bardziej, że działalność prowadził od dłuższego czasu i była ona źródłem jego utrzymania. W ocenie Sądu Rejonowego, zachowanie oskarżonego wskazuje jednoznacznie, że wykorzystywał on istnienie rozbieżnych poglądów w zakresie legalności prowadzenia gier, dla uzyskania korzyści majątkowej oraz kontynuowania przestępczej działalności. Fakt umieszczenia aż siedmiu automatów do gier w różnych miejscowościach na P.- poza siedzibą firmy, w ocenie Sądu Rejonowego, świadczy wręcz o sprycie oskarżonego.

Mając powyższe na uwadze, Sąd Rejonowy na podstawie art. art. 107§ 1 kks wymierzył oskarżonemu karę 150 stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 100 zł. Jednocześnie Sąd Rejonowy dokonał uzupełnienia opisu czynu zarzuconego oskarżonemu poprzez wskazanie, że działał przy wykorzystaniu tej samej sposobności. W każdym bowiem lokalu, oskarżony wynajmował lub wydzierżawiał powierzchnię, a potem wstawiał automaty do gier.

Na podstawie art. 30§5 kks Sąd Rejonowy orzekł przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodów rzeczowych w postaci automatów H. (...) G. nr 080/HW, H. (...) o nr 240/AŻ, H. S. o nr 611/HW, G. o nr 018/HW, H. S. A. G. o nr 700/HW, (...) o nr 614/HW, (...) o nr 985/HW/SZ, zabezpieczonych w magazynie depozytowym Urzędu Celnego w S., środków pieniężnych znajdujących się na koncie sum depozytowych Izby Celnej w G..

Przy wymiarze tej kary Sąd Rejonowy miał na względzie dyrektywy wymiaru tej kary wskazane w art.23§3 kks. Oskarżony jest osobą dojrzałą, która zna obowiązujące normy prawne i konsekwencje ich naruszania. Jest kawalerem i nie ma nikogo na utrzymaniu. Posiada wykształcenie zawodowe- jest ślusarzem. Prowadzona przez niego działalność gospodarcza została zawieszona. Obecnie pozostaje bezrobotny. Jednak stan zdrowia oskarżonego pozwala mu na podjęcie prawy i uzyskiwanie dochodów, dla spłaty grzywny.

Powyższe fakty skłoniły Sąd Rejonowy ku przekonaniu, że orzeczona kara grzywny będzie stanowiła dla niego wystarczającą dolegliwość. Jako okoliczność łagodzącą Sąd potraktował krótki czas popełnienia przestępstwa skarbowego.

Jako okoliczność obciążającą Sąd Rejonowy potraktował fakt wcześniejszej wielokrotnej karalności oskarżonego, w tym głównie za przestęsptwa przeciwko mieniu.

W ocenie Sądu Rejonowego, wymierzona kara grzywny wpłynie na oskarżonego wychowawczo i zabiegnie powrotowi do popełnienia czynu zabronionego.

O kosztach Sąd orzekł na podstawie art.627 kpk w zw. z art.113§1 kks i art.2 ust.1 pkt.2, ust.2 oraz art.3 ust.1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych (Dz.U. z 1983 roku, nr 49, poz. 223 z późn. zm.).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Oset
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Chojnicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Grażyna Drobińska
Data wytworzenia informacji: