Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 776/18 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Chojnicach z 2020-06-10

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 776/18

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

M. W.

Od bliżej nieustalonego czasu, co najmniej od lipca 2016 roku do maja 2018 roku w C., znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoją konkubiną I. A. w ten sposób, że wszczynał awantury podczas których bił pokrzywdzoną, popychał, szarpał, rzucał w nią sprzętami domowymi, wulgarnie ją wyzywał i poniżał, niszczył sprzęty domowe, a nadto znęcał się fizycznie i psychicznie nad synem swojej konkubiny-10 letnim- nieporadnym ze względu na wiek G. A. w ten sposób, że bił go, szarpał i popychał, rzucał nim o podłogę, wulgarnie go wyzywał i poniżał oraz znęcał się fizycznie i psychicznie nad córką swojej konkubiny- nieporadną ze względu na wiek-7 letnią J. A. w ten sposób, że uderzał ją, poniżał i wyzywał, tj. przestępstwo z art.207§1 kk i art.207§1a kk w zw. z art.11§2 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

1.OCena DOWOdów

1.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

1.3.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

1-4

M. W.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Przestępstwo określone w art.207§1 kk oznacza działanie albo zaniechanie, polegające na umyślnym zadawaniu bólu fizycznego lub dotkliwych cierpień moralnych, powtarzającym się albo jednorazowym, lecz intensywnym i rozciągniętym w czasie. Cechą podmiotową tego przestępstwa jest umyślność, która w zasadzie występuje w postaci zamiaru bezpośredniego, wyrażającego się w chęci wyrządzenia krzywdy fizycznej lub moralnej, dokuczenia i poniżenia. Zachowaniu sprawcy musi towarzyszyć nie tylko systematyczność, zwarcie czasowe i miejscowe, ale również intensywność, dotkliwość i poniżanie w eskalacji ponad miarę oraz cel przewidziany w pojedynczych czynnościach naruszających różne dobra chronione prawem np. nietykalność ciała, godność osobista, mienie ( wyrok SN z dnia 06.08.1996 r.,WR 102/96, Prok. i Pr. 1997/2/8). Znęcanie się oznacza działanie albo zaniechanie polegające na umyślnym zadawaniu bólu fizycznego lub dolegliwych cierpień moralnych, powtarzających się albo na jednorazowym, lecz intensywnym i rozciągniętym w czasie (wyrok SN z dnia 08.08.1982 r., sygn. Akt II KR 5/82, OSNPG z 1982 r., nr 8, poz.114).

Oskarżonemu zarzucono popełnienie wymienionego przestępstwa w zbiegu z art.207§1a kk, które przewiduje surowszą odpowiedzialność dla sprawcy znęcającego się nad osobą nieporadną. Oskarżony swoim zachowaniem niewątpliwie wypełnił znamiona obu zarzuconych mu przestępstw. Wielokrotność i powtarzalność nieprawidłowych zachowań oskarżonego wobec konkubiny oraz jej małoletnich i nieporadnych ze względu na wiek dzieci, musiała sprawiać im dotkliwy ból nie tylko fizyczny, ale również psychiczny. Świadczy o tym chociażby fakt, że małoletni G. A. po kolejnej awanturze, uciekł sam do dziadków mieszkających na drugim końcu miasta. Wskazać należy również, że o nieprawidłowościach w rodzinie zawiadamiali również najbliżsi sąsiedzi oskarżonego i pokrzywdzonych.

1.4.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

1.5.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

1.6.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

1.7.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

1.KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

M. W.

1

2,3

Oskarżony M. W. ma obecnie 33 lata. W toku postępowania zawarł związek małżeński z I. A. (obecnie W.). Posiada wykształcenie zawodowe- jest blacharzem samochodowym. Podejmuje prace dorywcze w zawodzie i zarabia miesięcznie około 1.050 zł. Ze związku z I. W. posiada małoletnie dziecko. Jest zobowiązany również do łożenia na utrzymanie swojego drugiego dziecka w wieku 7 lat. W przeszłości był dwukrotnie karany sądownie za popełnienie przestępstw z art.209§1 kk. wedle opinii biegłych psychiatrów jest uzależniony od alkoholu.

Zważywszy na długi okres popełnienia przestępstwa, a także wyjątkową intensywność nieprawidłowych zachowań oskarżonego, Sąd Rejonowy wymierzył mu karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. W ocenie Sądu Rejonowego, oskarżony nie zasługuje na danie mu szansy w postaci orzeczenia kary o charakterze wolnościowym. Nie daje on bowiem gwarancji prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. M. W. jest osobą niepoprawną i lekceważącą porządek prawny. Znęcał się nad najbliższymi mu osobami przez okres prawie 2 lat. Dodatkowo wskazać należy, że małoletni nie są jego rodzonymi dziećmi. W ocenie Sądu Rejonowego, oskarżony zdawał sobie sprawę z tego, że sytuacja domowa jest znana sąsiadom i najbliższym jego żony. Jednak nie powstrzymywało go to przed dalszym biciem, wyzywaniem i szarpaniem pokrzywdzonych. Ostatecznie oskarżony doprowadził do tego, że G. A. uciekł w niekompletnej odzieży do swoich dziadków. Następnie wszystkie dzieci zostały umieszczone w rodzinie zastępczej. Po rozpoczęciu postępowania sądowego, pokrzywdzona wyprowadziła się od oskarżonego i podjęła działania w celu odzyskania pełni praw rodzicielskich.

Sąd Rejonowy orzekł wobec oskarżonego, na podstawie art.41a§1,4 kk, zakaz jakiegokolwiek kontaktowania się i zbliżania na odległość mniejszą niż 50 m do pokrzywdzonych G. A. i J. A., na okres 5 lat. Taki sam zakaz Sąd orzekł w odniesieniu do pokrzywdzonej I. W., z wyłączeniem kontaktowania się w sprawach wykonywania władzy rodzicielskiej wobec wspólnego dziecka oskarżonego i pokrzywdzonej. W ocenie Sądu Rejonowego, z uwagi na długotrwałość znęcania się oskarżonego nad pokrzywdzonymi, z pewnością przez długi czas będą oni odczuwali negatywne skutki tego przestępstwa. Stąd też orzeczonej środki wymierzono na okres 5 lat. Czas ten pozwoli na odzyskanie równowagi i spokoju pokrzywdzonym.

1.1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

1.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

1.KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

4

Oskarżony utrzymuje się z niewysokich dochodów. Ma na utrzymaniu dwoje dzieci. Nie posiada żadnego majątku ani też oszczędności.

1.1Podpis

SSR Grażyna Drobińska

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Izabela Cysewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Chojnicach
Data wytworzenia informacji: