Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
130

I C 29/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chojnicach

Data orzeczenia: 2017-07-24

Data publikacji: 2017-08-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 29/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy w Chojnicach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Radosław Wyrwas Protokolant: sekr. sąd. Anna Fryca po rozpoznaniu w dniu 24 lipca 2017 r. w Chojnicach na rozprawie sprawy z powództwa (...) Ltd z siedzibą w S. w W. (...) przeciwko T. G. o zapłatę *** I oddala powództwo; II zasądza od powoda (...) Ltd z siedzibą w S. na rzecz pozwanego T. G. kwotę 107 (sto siedem) złotych tytułem zwrotu
Czytaj więcej»

I C 144/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chojnicach

Data orzeczenia: 2017-11-06

Data publikacji: 2018-01-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 144/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 listopada 2017r. Sąd Rejonowy w Chojnicach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Radosław Wyrwas Protokolant: stażysta Monika Klunder po rozpoznaniu w dniu 30 października 2017r. w Chojnicach sprawy z powództwa M. B. przeciwko (...) sp. z o.o. w S. k/ P. o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego *** I pozbawia wykonalności tytuł wykonawczy w postaci prawomocnego nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Rejonowy w By
Czytaj więcej»

I C 164/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chojnicach

Data orzeczenia: 2017-11-06

Data publikacji: 2017-12-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 164/15 WYROK CZĘŚCIOWY I WSTĘPNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy w Chojnicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Radosław Wyrwas Protokolant: Stażysta protokolant Monika Klunder po rozpoznaniu w dniu 6 listopada 2017 r. w Chojnicach sprawy z powództwa M. R. przeciwko A. P. ( P. ), (...) S.A. z siedzibą w S. oraz G. M. C. o zapłatę *** I oddala powództwo przeciwko pozwanemu A. P. w zakresie żądania zasądzenia na
Czytaj więcej»

I C 180/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chojnicach

Data orzeczenia: 2016-09-30

Data publikacji: 2016-12-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 180/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 września 2016 r. Sąd Rejonowy w Chojnicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Tomasz Biernikowicz Protokolant: st. sekr. sądowy Monika Jączyńska po rozpoznaniu w dniu 27 września 2016 r. w Chojnicach na rozprawie sprawy z powództwa Z. P. (1) przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I Zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powódki Z. P. (1) kwotę 9.680 (dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) zł
Czytaj więcej»

I C 297/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chojnicach

Data orzeczenia: 2016-06-30

Data publikacji: 2016-07-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 297/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 czerwca 2016 roku Sąd Rejonowy w Chojnicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia SR Magdalena Tyl-Sporysz Protokolant: Daria Chróstowska po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2016 roku w Chojnicach na rozprawie sprawy z powództwa J. C. przeciwko K. G. o zapłatę I Uchyla wyrok zaoczny Sądu Rejonowego w Chojnicach z dnia 8 września 2015 r. sygnatura akt I C 297/15 w całości i oddala powództwo. II Zasądza
Czytaj więcej»

I C 316/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chojnicach

Data orzeczenia: 2016-12-06

Data publikacji: 2017-01-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 316/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Chojnicach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Tyl-Sporysz Protokolant: sekr. sądowy Daria Chróstowska po rozpoznaniu w dniu 6 grudnia 2016 r. w Chojnicach na rozprawie sprawy z powództwa G. K. przeciwko Ł. Z. , M. Z. i J. P. przy udziale interwenienta ubocznego Gminy Miejskiej C. o eksmisję I Nakazuje pozwanym Ł. Z. , M. Z. i J. P. aby opuścili i wydali powodowi G. K. lo
Czytaj więcej»

I C 409/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Chojnicach

Data orzeczenia: 2016-04-19

Data publikacji: 2016-10-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 409/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Chojnicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Tomasz Biernikowicz Protokolant: st. sekr. sądowy Izabela Buse po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2016 r. w Chojnicach sprawy z powództwa K. Z. (1) przeciwko (...) S.A z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A w W. na rzecz powoda K. Z. (1) kwotę 25.000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy) z odsetkami ustawowymi
Czytaj więcej»

I C 419/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chojnicach

Data orzeczenia: 2016-06-07

Data publikacji: 2016-10-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: nie jest rzeczą Sądu - w postępowaniu procesowym, w którym powoda reprezentuje profesjonalny pełnomocnik - snucie domysłów czy między stronami powstał stosunek zobowiązaniowy o charakterze umownym
Sygn. akt: I C 419/15 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Chojnicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Tomasz Biernikowicz Protokolant: st. sekr. sądowy Izabela Buse po rozpoznaniu w dniu 7 czerwca 2016 r. w Chojnicach sprawy z powództwa G. V. Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W. przeciwko D. B. (1) o zapłatę oddala powództwo. I C 419/15 UZASADNIENIE Powód G. V. Niestandaryzowa
Czytaj więcej»

I C 648/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chojnicach

Data orzeczenia: 2015-12-04

Data publikacji: 2016-10-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 648/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Chojnicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Tomasz Biernikowicz Protokolant: st. sekr. sądowy Magdalena Safian po rozpoznaniu w dniu 4 grudnia 2015 r. w Chojnicach sprawy z powództwa Skarbu Państwa Generalnej Dyrekcji o uzgodnienie treści księgi wieczystej (...) Krajowych i Autostrad w W. przeciwko Skarbowi Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych z rzeczywistym stan
Czytaj więcej»

I C 762/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chojnicach

Data orzeczenia: 2016-11-03

Data publikacji: 2017-05-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 762/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Chojnicach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Radosław Wyrwas Protokolant: Anna Fryca po rozpoznaniu w dniu 3 listopada 2016 r. w Chojnicach sprawy z powództwa A. S. przeciwko Bankowi (...) SA z siedzibą we W. o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego *** I pozbawia wykonalności w całości tytuł wykonawczy w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego numer (...) wystawionego w d
Czytaj więcej»