Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
208

I C 29/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chojnicach

Data orzeczenia: 2017-07-24

Data publikacji: 2017-08-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 29/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy w Chojnicach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Radosław Wyrwas Protokolant: sekr. sąd. Anna Fryca po rozpoznaniu w dniu 24 lipca 2017 r. w Chojnicach na rozprawie sprawy z powództwa (...) Ltd z siedzibą w S. w W. (...) przeciwko T. G. o zapłatę *** I oddala powództwo; II zasądza od powoda (...) Ltd z siedzibą w S. na rzecz pozwanego T. G. kwotę 107 (sto siedem) złotych tytułem zwrotu
Czytaj więcej»

I C 144/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chojnicach

Data orzeczenia: 2017-11-06

Data publikacji: 2018-01-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 144/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 listopada 2017r. Sąd Rejonowy w Chojnicach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Radosław Wyrwas Protokolant: stażysta Monika Klunder po rozpoznaniu w dniu 30 października 2017r. w Chojnicach sprawy z powództwa M. B. przeciwko (...) sp. z o.o. w S. k/ P. o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego *** I pozbawia wykonalności tytuł wykonawczy w postaci prawomocnego nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Rejonowy w By
Czytaj więcej»

I C 164/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chojnicach

Data orzeczenia: 2017-11-06

Data publikacji: 2017-12-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 164/15 WYROK CZĘŚCIOWY I WSTĘPNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy w Chojnicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Radosław Wyrwas Protokolant: Stażysta protokolant Monika Klunder po rozpoznaniu w dniu 6 listopada 2017 r. w Chojnicach sprawy z powództwa M. R. przeciwko A. P. ( P. ), (...) S.A. z siedzibą w S. oraz G. M. C. o zapłatę *** I oddala powództwo przeciwko pozwanemu A. P. w zakresie żądania zasądzenia na
Czytaj więcej»

I C 180/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chojnicach

Data orzeczenia: 2016-09-30

Data publikacji: 2016-12-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 180/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 września 2016 r. Sąd Rejonowy w Chojnicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Tomasz Biernikowicz Protokolant: st. sekr. sądowy Monika Jączyńska po rozpoznaniu w dniu 27 września 2016 r. w Chojnicach na rozprawie sprawy z powództwa Z. P. (1) przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I Zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powódki Z. P. (1) kwotę 9.680 (dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) zł
Czytaj więcej»

I C 297/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chojnicach

Data orzeczenia: 2016-06-30

Data publikacji: 2016-07-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 297/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 czerwca 2016 roku Sąd Rejonowy w Chojnicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia SR Magdalena Tyl-Sporysz Protokolant: Daria Chróstowska po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2016 roku w Chojnicach na rozprawie sprawy z powództwa J. C. przeciwko K. G. o zapłatę I Uchyla wyrok zaoczny Sądu Rejonowego w Chojnicach z dnia 8 września 2015 r. sygnatura akt I C 297/15 w całości i oddala powództwo. II Zasądza
Czytaj więcej»

I C 409/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Chojnicach

Data orzeczenia: 2016-04-19

Data publikacji: 2016-10-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 409/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Chojnicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Tomasz Biernikowicz Protokolant: st. sekr. sądowy Izabela Buse po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2016 r. w Chojnicach sprawy z powództwa K. Z. (1) przeciwko (...) S.A z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A w W. na rzecz powoda K. Z. (1) kwotę 25.000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy) z odsetkami ustawowymi
Czytaj więcej»

II K 115/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chojnicach

Data orzeczenia: 2017-04-20

Data publikacji: 2017-06-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 115/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Chojnicach w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Dawid Nosewicz Protokolant: Aleksandra Primke przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Chojnicach J. G. po rozpoznaniu w dniach 10 maja, 7 czerwca, 27 lipca, 28 września, 25 października, 6 grudnia 2016 r., 31 stycznia, 15, 22 marca oraz 20 kwietnia 2017 r. sprawy R. G. (1) ( G. ) syna F. i M. z domu K. , urodzonego (...)
Czytaj więcej»

II K 127/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Chojnicach

Data orzeczenia: 2019-10-23

Data publikacji: 2020-11-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 127/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 października 2019 r. Sąd Rejonowy w Chojnicach w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: sędzia SR Dawid Nosewicz Protokolant: sekr. sąd. Sylwia Gruszczyńska przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Chojnicach J. G. po rozpoznaniu w dniach 31 października, 18 grudnia 2018 r., 13 marca, 17 kwietnia, 18 czerwca, 18 września i 9 października 2019 r. sprawy M. A. ( A. ) syna H. i T. z domu F. , urodzonego (...) w
Czytaj więcej»

II K 134/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chojnicach

Data orzeczenia: 2019-05-31

Data publikacji: 2020-11-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 134/19 WYROK ŁĄCZNY W (...) Dnia 31 maja 2019 r. Sąd Rejonowy w Chojnicach, II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Grażyna Drobińska Protokolant: sek. staż. Paulina Feder Prokurator: Agnieszka Cieplicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30.05.2019 r. i 31.05.2019 r. sprawy Ł. K. ( K. ) ur. (...) w C. syna S. i B. zd. L. skazanego prawomocnym wyrokiem: 1 Sądu Rejonowego w C. z dnia 24 lutego 2015 roku, w sprawie II K 372/12 , za czy z art.278§1 kk w
Czytaj więcej»

II K 127/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Chojnicach

Data orzeczenia: 2019-11-13

Data publikacji: 2020-11-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 127/18 UZASADNIENIE Sąd ustalił następujący stan faktyczny: K. K. (1) i D. K. (1) są małżeństwem i pozostają w majątkowej wspólności ustawowej. K. K. (1) prowadzi działalność gospodarczą pod firmą U (...) w C. , przy ul. (...) w C. . W jej ramach świadczy usługi lombardowo- komisowe. Jej pełnomocnikiem jest D. K. (1) . Oprócz działalności typowo lombardowej K. K. (1) i D. K. (1) nabywają m. in. pojazdy, które pozostawiają w użytkowaniu dotychczasowych właścicieli z możliwością póź
Czytaj więcej»