Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
131

I C 180/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chojnicach

Data orzeczenia: 2016-09-30

Data publikacji: 2016-12-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 180/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 września 2016 r. Sąd Rejonowy w Chojnicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Tomasz Biernikowicz Protokolant: st. sekr. sądowy Monika Jączyńska po rozpoznaniu w dniu 27 września 2016 r. w Chojnicach na rozprawie sprawy z powództwa Z. P. (1) przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I Zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powódki Z. P. (1) kwotę 9.680 (dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) zł
Czytaj więcej»

I C 297/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chojnicach

Data orzeczenia: 2016-06-30

Data publikacji: 2016-07-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 297/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 czerwca 2016 roku Sąd Rejonowy w Chojnicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia SR Magdalena Tyl-Sporysz Protokolant: Daria Chróstowska po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2016 roku w Chojnicach na rozprawie sprawy z powództwa J. C. przeciwko K. G. o zapłatę I Uchyla wyrok zaoczny Sądu Rejonowego w Chojnicach z dnia 8 września 2015 r. sygnatura akt I C 297/15 w całości i oddala powództwo. II Zasądza
Czytaj więcej»

I C 316/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chojnicach

Data orzeczenia: 2016-12-06

Data publikacji: 2017-01-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 316/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Chojnicach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Tyl-Sporysz Protokolant: sekr. sądowy Daria Chróstowska po rozpoznaniu w dniu 6 grudnia 2016 r. w Chojnicach na rozprawie sprawy z powództwa G. K. przeciwko Ł. Z. , M. Z. i J. P. przy udziale interwenienta ubocznego Gminy Miejskiej C. o eksmisję I Nakazuje pozwanym Ł. Z. , M. Z. i J. P. aby opuścili i wydali powodowi G. K. lo
Czytaj więcej»

I C 409/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Chojnicach

Data orzeczenia: 2016-04-19

Data publikacji: 2016-10-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 409/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Chojnicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Tomasz Biernikowicz Protokolant: st. sekr. sądowy Izabela Buse po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2016 r. w Chojnicach sprawy z powództwa K. Z. (1) przeciwko (...) S.A z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A w W. na rzecz powoda K. Z. (1) kwotę 25.000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy) z odsetkami ustawowymi
Czytaj więcej»

I C 419/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chojnicach

Data orzeczenia: 2016-06-07

Data publikacji: 2016-10-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: nie jest rzeczą Sądu - w postępowaniu procesowym, w którym powoda reprezentuje profesjonalny pełnomocnik - snucie domysłów czy między stronami powstał stosunek zobowiązaniowy o charakterze umownym
Sygn. akt: I C 419/15 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Chojnicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Tomasz Biernikowicz Protokolant: st. sekr. sądowy Izabela Buse po rozpoznaniu w dniu 7 czerwca 2016 r. w Chojnicach sprawy z powództwa G. V. Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W. przeciwko D. B. (1) o zapłatę oddala powództwo. I C 419/15 UZASADNIENIE Powód G. V. Niestandaryzowa
Czytaj więcej»

I C 648/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chojnicach

Data orzeczenia: 2015-12-04

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 648/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Chojnicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Tomasz Biernikowicz Protokolant: st. sekr. sądowy Magdalena Safian po rozpoznaniu w dniu 4 grudnia 2015 r. w Chojnicach sprawy z powództwa Skarbu Państwa G. D. o uzgodnienie treści księgi wieczystej (...) K. A. w W. przeciwko Skarbowi Państwa - A. R. (1) z rzeczywistym stanem prawnym I Uzgadnia treść działu II (drugiego) k
Czytaj więcej»

I C 762/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chojnicach

Data orzeczenia: 2016-11-03

Data publikacji: 2017-05-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 762/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Chojnicach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Radosław Wyrwas Protokolant: Anna Fryca po rozpoznaniu w dniu 3 listopada 2016 r. w Chojnicach sprawy z powództwa A. S. przeciwko Bankowi (...) SA z siedzibą we W. o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego *** I pozbawia wykonalności w całości tytuł wykonawczy w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego numer (...) wystawionego w d
Czytaj więcej»

I C 803/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chojnicach

Data orzeczenia: 2016-11-24

Data publikacji: 2016-12-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 803/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Chojnicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Magdalena Tyl-Sporysz Protokolant: st. sekr. sądowy Izabela Buse po rozpoznaniu w dniu 24 listopada 2016 r. w Chojnicach na rozprawie sprawy z powództwa U. (...) w W. przeciwko A. M. o zapłatę I Zasądza od pozwanego A. M. na rzecz powoda U. (...) w W. kwotę 1.322,05 zł (jeden tysiąc trzysta dwadzieścia dwa 05/100)
Czytaj więcej»

I C 870/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Chojnicach

Data orzeczenia: 2016-05-13

Data publikacji: 2016-10-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 870/15 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 maja 2016 r. Sąd Rejonowy w Chojnicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Tomasz Biernikowicz Protokolant: Dominika Loll po rozpoznaniu w dniu 13 maja 2016 r. w Chojnicach sprawy z powództwa (...) Bank (...) S.A. we W. przeciwko M. G. (1) o zapłatę I zasądza od pozwanej M. G. (1) na rzecz powoda (...) Bank (...) S.A. we W. kwotę 3.445,78 zł (trzy tysiące czterysta czterdzieści pięć 78/100) z
Czytaj więcej»

I C 916/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Chojnicach

Data orzeczenia: 2016-11-22

Data publikacji: 2016-12-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 916/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Chojnicach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Magdalena Tyl-Sporysz Protokolant: st. sekr. sądowy Izabela Buse po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2016 r. w Chojnicach na rozprawie sprawy z powództwa D. J. przeciwko O. S. o zapłatę I Zasądza od pozwanego O. S. na rzecz powódki D. J. kwotę 368,97 zł (trzysta sześćdziesiąt osiem 97/100). II Umarza postępowanie w pozos
Czytaj więcej»