Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 23/16 - wyrok Sąd Rejonowy w Chojnicach z 2016-04-14

Sygn. akt II K 23/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 kwietnia 2016 r.

Sąd Rejonowy w Chojnicach w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSR Danuta Czarnecka – Kawa

Protokolant: st. sek. sąd. Lucyna Myśków

Prokurator: Grażyna Dzióbkowska

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 14 kwietnia 2016r. sprawy oskarżonego

D. L. (L.)

syna M. i D. z domu G. urodzonego (...) w C.

oskarżonego o to, że:

w dniu 8 października 2015r. w miejscowości M., w ruchu lądowym, będąc wcześniej prawomocnie skazanym wyrokiem Sądu Rejonowego w Chojnicach z dnia 13 lutego 2009r. sygn. akt VI K 36/09, za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, prowadził samochód osobowy marki H. (...) o nr rejestracyjnym (...), znajdując się w stanie nietrzeźwości 1,03 ml/l alkoholu w wydychanym powietrzu

tj. o czyn z art. 178a § 4 kk w zw. z art. 178a§ 1 kk

orzeka

I.  oskarżonego D. L. uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w akcie oskarżenia, tj. przestępstwa z art. 178a§4 kk w zw. z art. 178a§1 kk, i za to na zasadzie art. 178a§4 kk skazuje go na karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności,

II.  na zasadzie art. 42§3 kk orzeka wobec oskarżonego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio,

III.  na zasadzie art. 43a§2 kk orzeka od oskarżonego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej świadczenie pieniężne w kwocie 10 000,00 (dziesięć tysięcy 00/100) złotych,

IV.  zwalnia oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych.

Sygn. akt II K 23/16

U Z A S A D N I E N I E N I E

W dniu 8 października 2015r. oskarżony D. L. , około godz. 21.05 w miejscowości M. prowadził w ruchu lądowym samochód osobowy marki H. (...) o nr rej. (...), znajdując się w stanie nietrzeźwości 1,03 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

W dniu 13 lutego 2009 roku Sąd Rejonowy w Chojnicach w sprawie II K 36/09 skazał oskarżonego D. L. za czyn z art. 178a § 1 kk , orzekł wobec niego zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz świadczenie pieniężne w kwocie 100 zł na rzecz (...) Komitetu (...) w W.. Do dnia 13.01.2016r. oskarżony nie uiścił świadczenia .

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie : wyjaśnień oskarżonego k./13-14, dokumentów k.2, 7-10, 18, 19, 23

Oskarżony przyznał się do winy. Wyjaśnił, że w dniu zdarzenia po wypiciu sporej ilości wódki postanowił pojechać jeszcze do sklepu aby nabyć alkohol. Prowadził samochód. W czasie jazdy został zatrzymany do kontroli. Sąd dał wiarę wyjaśnieniom oskarżonego, które zostały potwierdzone pozostałym materiałem dowodowym w postaci protokołu badania stanu trzeźwości urządzeniem elektronicznym.

Sąd dał wiarę zebranym w sprawie dokumentom bowiem ich wiarygodność nie została podważona.

Wobec nieuiszczenia przez oskarżonego świadczenia społecznego orzeczonego w sprawie II K 36/09 Sąd uznał, że nie nastąpiło zatarcie skazania w tej sprawie pomimo wykonania kary grzywny w dniu 18.01.2011r . W myśl art. 107 § 6 kk jeżeli orzeczono środek karny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed jego wykonaniem , darowaniem ( co nie nastąpiło ) albo przedawnieniem jego wykonania. Przedawnienie wykonania środka karnego w postaci świadczenia pieniężnego nastąpi w sprawie II K 36/09 20.02.2019r – po 10 latach od uprawomocnienia wyroku ( art. 103 § 2 kk)

W tym stanie rzeczy wina obwinionego nie budzi wątpliwości i polega na tym, że w dniu 8 października 2015r. w miejscowości M., w ruchu lądowym, będąc uprzednio skazanym wyrokiem Sądu Rejonowego w Chojnicach z dnia 13 lutego 2009r. sygn.. akt II K 36/09 za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości , prowadził samochód osobowy marki H. (...) o nr rej. (...), znajdując się w stanie nietrzeźwości 1,03 ml/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Czyn ten wyczerpuje znamiona art. 178 a§4 kk w zw. z art. 178 a § 1 kk.

Wymierzając karę Sąd wziął pod uwagę jako okoliczność obciążającą znaczny stan nietrzeźwości , uprzednią karalność .

Okoliczności łagodzących Sąd nie dopatrzył się.

Wymierzona kara jest współmierna do stopnia zawinienia oskarżonego oraz znacznego stopnia społecznej szkodliwości czynu polegającego na godzeniu w bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Kara ta powinna spełnić swe zadania zarówno w zakresie prewencji ogólnej jak i cele wychowawcze wobec oskarżonego.

O dożywotnim zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych Sąd orzekł na zasadzie art. 42 § 3 kk . Sąd nie uznał, że zachodzi wyjątkowy wypadek , uzasadniony szczególnymi okolicznościami co uzasadniałoby orzeczenie łagodniejszego środka karnego.

O świadczeniu pieniężnym Sąd orzekł na zasadzie art. 43a § 2 kk.

O kosztach sądowych orzeczono na zasadzie art. 624 § 1 kpk mając na uwadze, że oskarżony pracuje jedynie dorywczo i nie posiada żadnego majątku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Paulina Knuth
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Chojnicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Danuta Czarnecka – Kawa
Data wytworzenia informacji: