Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 102/17 - wyrok Sąd Rejonowy w Chojnicach z 2018-12-19

Sygn. akt II K 102/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 grudnia 2018 r.

Sąd Rejonowy w Chojnicach w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSR Dawid Nosewicz

Protokolant: sekr. sąd. Paulina Feder

po rozpoznaniu w dniach 27 września, 8 listopada, 12 grudnia 2017 r., 13 lutego, 17 kwietnia, 19 czerwca, 12 września, 31 października oraz 5 grudnia 2018 r.

sprawy T. N. (N.)

syna W. i I. z domu K., urodzonego (...) w C.

oskarżonego o to, że:

w dniu 23 listopada 2015 roku w C., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził M. S. (1) i M. R. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w kwocie 7.000 zł za zakup samochodu marki M. (...) o nr rej. (...) i w kwocie 55 zł przeznaczonych na ubezpieczenie za ten samochód oraz w postaci samochodu osobowego marki R. (...) wartości 500 zł pozostawionego przez pokrzywdzonego na terenie autohandel w miejscowości R. w rozliczeniu dot. transakcji kupna sprzedaży samochodu osobowego M. z dnia 22.11.2015 roku, po uprzednim podrobieniu przez niego na umowie kupna sprzedaży tego samochodu pokrzywdzonym podpisu nieistniejącej osoby o danych H. S. jako sprzedającego oraz wprowadzeniu w błąd pokrzywdzonych co do stanu technicznego zakupionego pojazdu oraz wprowadzenia w błąd pokrzywdzonych co do tożsamości i istnienia osoby faktycznie sprzedającej w/w pojazd, czym działał na szkodę M. S. (1) i M. R. (obecnie S.),

tj. o czyn z art. 270 § 1 kk w zb. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

I.  uznaje oskarżonego T. N. za winnego tego, że w dniu 23 listopada 2015 roku w C., podrobił umowę sprzedaży samochodu osobowego marki M. (...) o nr rej. (...) w ten sposób, że wypisał jej treść, podając nieprawdziwe dane sprzedającego i podpisując się za sprzedającego, a także działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził w ten sposób M. S. (1) i M. R. (obecnie S.) w błąd co tożsamości sprzedającego, jak również co stanu technicznego pojazdu marki M. (...) o nr rej. (...), a następnie zbył pokrzywdzonym niesprawny pojazd za kwotę 7000,00 złotych, uzyskując nadto w rozliczeniu samochód osobowy marki R. (...) o wartości 500,00 złotych i doprowadził pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem z tytułu zapłaty za pojazd oraz zawartej umowy ubezpieczenia OC tego pojazdu w kwocie 55,00 złotych, czym działał na szkodę M. S. (1) i M. R. (obecnie S.), tj. występku z art. 270 § 1 kk i art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i za to, na mocy art. 286 § 1 kk przy zast. art. 11 § 3 kk, skazuje go na karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności,

II.  na podstawie art. 33 § 2 kk wymierza oskarżonemu T. N. 50 (pięćdziesiąt) stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 30 (trzydzieści) złotych,

III.  na podstawie art. 46 § 1 kk orzeka wobec oskarżonego T. N. obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonych M. S. (2) i M. S. (1) solidarnie kwoty 7550,00 (siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt 00/100) złotych,

IV.  na podstawie art. 44 § 1 kk orzeka wobec oskarżonego T. N. przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodu rzeczowego w postaci Umowy kupna/sprzedaży używanego pojazdu mechanicznego- K. z dnia 22.11.2015 r., opisanego w wykazie dowodów rzeczowych na k. 22, pod poz. 1, zarządzając jego postawienie w aktach sprawy,

V.  na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk oraz art. 70 § 1 kk wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego T. N. kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres 2 (dwóch) lat próby,

VI.  na podstawie art. 72 § 1 pkt 1 kk zobowiązuje oskarżonego T. N. do informowania Sądu o przebiegu okresu próby,

VII.  zasądza od oskarżonego T. N. na rzecz Skarbu Państwa częściowo koszty sądowe w kwocie (...),03 (pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem 03/10) złotych tytułem wydatków, zwalniając go od obowiązku uiszczenia opłaty.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Izabela Cysewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Chojnicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Dawid Nosewicz
Data wytworzenia informacji: