Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 106/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Chojnicach z 2016-07-28

Sygn. akt II K 106/16

WYROK ŁĄCZNY

W (...)

Dnia 28 lipca 2016 r.

Sąd Rejonowy w Chojnicach, II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Grażyna Drobińska

Protokolant: sek. staż. Paulina Feder

przy udziale Prokuratora: Agnieszki Cieplickiej

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 czerwca 2016 r. i 28 lipca 2016 r.

sprawy P. G. (1) (G.)

ur. (...) w C.

syna I. i W. zd. J.

skazanego prawomocnym wyrokiem:

1.  Sądu Rejonowego w Człuchowie z dnia 7 lutego 2014 roku, w sprawie o sygn. akt II K 57/13, za czyn:

a) z art.56 ust.3 w zw. z art.56 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, na karę 4 lat pozbawienia wolności i na podstawie art.33§1 i3 kk na karę grzywny w wysokości 150 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę równą 1000 zł,

b) art.59 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii na karę 1 roku pozbawienia wolności,

c) art.58 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności,

d) art.62 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności,

e) za ciąg przestępstw z art.18§1 kk w zw. z art.279§1 kk, na karę 4 lat pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 100 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę równą 1000 zł,

f) art.263§2 kk, na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności,

w miejsce orzeczonych powyżej kar orzeczono wobec oskarżonego karę łączną w wymiarze 8 lat pozbawienia wolności oraz karę łączną grzywny w wysokości 200 stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki na kwotę równą 1000 zł, zaliczono skazanemu na poczet orzeczonej kary okres tymczasowego aresztowania w okresie od dnia 26 marca 2012 roku do dnia 7 lutego 2014 roku, wykonanie orzeczonej kary łącznej skazany rozpoczął od dnia 26 marca 2012 roku a koniec jest przewidziany na dzień 24 marca 2020 roku,

2.  Sądu Rejonowego w Chojnicach z dnia 19 grudnia 2014 roku, w sprawie o sygn. akt II K 546/12, za czyn z art.293§1 kk w zw. z art.292§1 kk na karę grzywny w wysokości 40 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę równą 30 zł, która następnie postanowieniem Sądu Rejonowego w Chojnicach z dnia 24 czerwca 2015 roku, w sprawie o sygn. akt II Ko 1063/15, została zamieniona na zastępczą karę pozbawienia wolności,

3.  Sądu Rejonowego w Chojnicach z dnia 9 kwietnia 2015 roku, w sprawie o sygn. akt II K 109/12, za czyn z art.157§2 kk, na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności,

4.  Sądu Rejonowego w Chojnicach z dnia 9 kwietnia 2015 roku, w sprawie o sygn. akt II K 629/10, za czyn:

a)  z art.291§1 kk w zw. z art.294§1 kk w zw. z art.12 kk, na karę 3 lat pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wysokości 100 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę równą 500 zł,

b)  ciąg przestępstw z art.286§1 kk, na karę 2 lat pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wysokości 90 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę równą 500 zł,

w miejsce orzeczonych powyżej kar orzeczono wobec oskarżonego karę łączną w wymiarze 3 lat pozbawienia wolności oraz karę łączną grzywny w wysokości 110 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę równą 500 zł.,

5.  Sądu Rejonowego w Chojnicach z dnia 17 czerwca 2016 roku, w sprawie o sygn. akt II K 754/13, za ciąg przestępstw z art.58 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, na karę 6 miesięcy pozbawiania wolności.

ORZEKA

1)  na podstawie art. 85§1-3 kk, art.86§1 kk w miejsce kar pozbawienia wolności orzeczonych wyrokiem:

- Sądu Rejonowego w Człuchowie z dnia 7 lutego 2014 roku, w sprawie o sygn. akt II K 57/13 opisanym w punkcie 1a-f części wstępnej wyroku,

- Sądu Rejonowego w Chojnicach z dnia 9 kwietnia 2015 roku, w sprawie o sygn. akt II K 109/12, opisanym w punkcie 3 części wstępnej wyroku,

- Sądu Rejonowego w Chojnicach z dnia 9 kwietnia 2015 roku, w sprawie o sygn. akt II K 629/10, opisanym w punkcie 4a-b części wstępnej wyroku,

- Sądu Rejonowego w Chojnicach z dnia 17 czerwca 2016 roku, w sprawie o sygn. akt II K 754/13, opisanym w pkt 5 części wstępnej wyroku,

wymierza skazanemu P. G. (1) karę łączną 11 (jedenastu) lat pozbawienia wolności,

2)  początek odbywania kary łącznej orzeczonej w pkt.1 ustala na dzień 26 marca 2012 roku,

3)  na podstawie art. 85§1-3 kk, art.86§1 kk w miejsce kar grzywny orzeczonych wyrokiem:

- Sądu Rejonowego w Człuchowie z dnia 7 lutego 2014 roku, w sprawie o sygn. akt II K 57/13 opisanym w punkcie 1a,1e części wstępnej wyroku,

- Sądu Rejonowego w Chojnicach z dnia 12 grudnia 2014 roku, w sprawie o sygn. akt II K 546/12, opisanym w punkcie 2 części wstępnej wyroku,

- Sądy Rejonowego w Chojnicach z dnia 9 kwietnia 2015 roku, w sprawie o sygn. akt II K 629/10, opisanym w pkt.4a-b części wstępnej wyroku,

wymierza skazanemu P. G. (1) karę łączną grzywny w wysokości 200 (dwustu) stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę równą 1.000 zł (jeden tysiąc złotych),

4) w pozostałej części wyroki wymienione w punkcie 1 i 3 wyroku podlegają odrębnemu wykonaniu,

5) zasądza od skazanego na rzecz Skarbu Państwa koszty postępowania w wysokości 50 zł (pięćdziesiąt złotych).

Sygn. akt II K 106/16

UZASADNIENIE

Skazany P. G. (1) złożył wniosek o wydanie wyroku łącznego. W uzasadnieniu wskazał, że zależy mu na połączeniu kar ponieważ zrobił wszystko aby odpokutować swoje winy i naprawić szkody. Podał, że w zakładzie karnym cieszy się dobrą opinią i chciałby jak najszybciej wrócić do domu.

Z uwagi na treść 570 kpk, z którego wynika, że wyrok łączny może być wydany zarówno na wniosek, jak i z urzędu, Sąd Rejonowy zbadał wszystkie kary orzeczone wyrokami wobec P. G. (1) pod kątem warunków dla wydania kary łącznej. Jednocześnie z uwagi na fakt, że postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego, może zostać przez Sąd wszczęte z urzędu, Sąd Rejonowy uznał, że nie jest związany cofnięciem wniosku o wydanie wyroku łącznego, wyrażonym przez skazanego.

W oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy Sąd Rejonowy ustalił, że P. G. (1) był w przeszłości wielokrotnie karany. Został on skazany następującymi wyrokami:

- Sądu Rejonowego w Człuchowie z dnia 7 lutego 2014 roku, w sprawie o sygn. akt II K 57/13, za czyn:

a) z art.56 ust.3 w zw. z art.56 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii na karę 4 lat pozbawienia wolności i grzywnę w wysokości 150 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę równą 1000 zł,

b) art.59 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii na karę 1 roku pozbawienia wolności,

c) art.58 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności,

d) art.62 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności,

e) za ciąg przestępstw z art.18§1 kk w zw. z art.279§1 kk, na karę 4 lat pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 100 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę równą 1000 zł,

f) art.263§2 kk, na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności,

w miejsce orzeczonych powyżej kar orzeczono wobec oskarżonego karę łączną w wymiarze 8 lat pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 200 stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki na kwotę równą 1000 zł, zaliczono skazanemu na poczet orzeczonej kary okres tymczasowego aresztowania w okresie od dnia 26 marca 2012 roku do dnia 7 lutego 2014 roku, wykonanie orzeczonej kary łącznej skazany rozpoczął od dnia 26 marca 2012 roku a koniec jest przewidziany na dzień 24 marca 2020 roku,

-Sądu Rejonowego w Chojnicach z dnia 19 grudnia 2014 roku, w sprawie o sygn. akt II K 546/12, za czyn z art.293§1 kk w zw. z art.292§1 kk na karę grzywny w wysokości 40 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę równą 30 zł, która następnie postanowieniem Sądu Rejonowego w Chojnicach z dnia 24 czerwca 2015 roku, w sprawie o sygn. akt II Ko 1063/15, została zamieniona na zastępczą karę pozbawienia wolności,

-Sądu Rejonowego w Chojnicach z dnia 9 kwietnia 2015 roku, w sprawie o sygn. akt II K 109/12, za czyn z art.157§2 kk, na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności,

-Sądu Rejonowego w Chojnicach z dnia 9 kwietnia 2015 roku, w sprawie o sygn. akt II K 629/10, za czyn:

a)  z art.291§1 kk w zw. z art.294§1 kk w zw. z art.12 kk, na karę 3 lat pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wysokości 100 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę równą 500 zł,

b)  ciąg przestępstw z art.286§1 kk, na karę 2 lat pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wysokości 90 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę równą 500 zł,

w miejsce orzeczonych powyżej kar orzeczono wobec oskarżonego karę łączną w wymiarze 3 lat pozbawienia wolności oraz karę łączną grzywny w wysokości 110 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę równą 500 zł.,

-Sądu Rejonowego w Chojnicach z dnia 17 czerwca 2016 roku, w sprawie o sygn. akt II K 754/13, za ciąg przestępstw z art.58 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, na karę 6 miesięcy pozbawiania wolności.

Skazany P. G. (1) w chwili obecnej odbywa karę 8 lat pozbawienia wolności, orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Człuchowie z dnia 7 lutego 2014 roku, w sprawie o sygn. akt II K 57/13. Rozpoczął on odbywanie tej kary od dnia 26 marca 2012 roku. Nadto wprowadzono mu do wykonania kary pozbawienia wolności orzeczone w sprawach II K 109/12, II K 629/10 i II K 546/12. Koniec kar został przewidziany na dzień 12 sierpnia 2022 roku. (informacja k. 62-67).

Należy podkreślić, że wyrok łączny to instytucja karnoprocesowa, której zadaniem jest realizacja prawa karnego materialnego w zakresie kary łącznej wobec osoby prawomocnie skazanej wyrokami różnych sadów na kary tego samego rodzaju lub inne podlegające łączeniu. Warunki łączenia kar określa art.85 kk, a w odniesieniu do niektórych środków art.90 §2kk (tak Tomasz Grzegorczyk, Komentarz, Zakamycze 2003, wyd. III).

Zgodnie z treścią art.85 kk w brzmieniu sprzed 1 lipca 2015 roku, jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną, biorąc za podstawę kary z osobna wymierzone za zbiegające się przestępstwa. Przy czym w chwili orzekania obowiązywało już nowe brzmienie art.85§1 kk. Zgodnie z tym przepisem jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną. Po myśli §2 tego przepisu podstawa orzeczenia kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu, z zastrzeżeniem art.89, w całości lub w części kary lub kary łączne za przestępstwa, o których mowa w §1.

Nowelizacja wymienionego przepisu nastąpiła na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku (Dz.U. z 2015 r., poz. 396), w której zamieszczono również przepisy przejściowe. Po myśli art.19 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku przepisów rozdziału IX ustawy, o której mowa w art.1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, chyba że zachodzi potrzeba orzeczenia kary łącznej w związku z prawomocnym skazaniem po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy. Odnosząc powyższe uregulowanie do realiów niniejszej sprawy Sąd Rejonowy ustalił, że wyroki w sprawie o sygn. akt II K 629/10, II K 109/12 i II K 754/13 uprawomocniły się po dniu 1 lipca 2015 roku. Zatem w przedmiotowej sprawie, zgodnie z przywołanym wcześniej przepisem przejściowym, należało zastosować nowe brzmienie art.85 i kolejnych kodeksu karnego.

Sąd miał przy tym na względzie fakt, że art.19 ust. wymienionej ustawy należy uznać nie tylko za przepis wprowadzający odmienne i autonomiczne reguły intertemporalne na potrzeby nowelizacji przepisów o karze łącznej, ale także za regulację wyłączającą stosowanie ogólnych zasad z art.4§1 kk. Oznacza to tym samym, że w oparciu o atrt.19 ust.1 możliwe jest zastosowanie w ramach tego samego stanu faktycznego, stanowiącego podstawę orzekania w przedmiocie wyroku łącznego, dwóch różnych porządków prawnych- aktualnego i poprzednio obowiązującego w zależności od możliwości objęcia kar prawomocnie orzeczonych do 30 czerwca 2015 roku i kar, które stały się prawomocne po tej dacie, jedną kara łączną, orzekaną na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów (Marek Sławiński. Intertemporalne zagadnienia nowelizacji przepisów o karze łącznej, Palestra 2015.7-8.144).

Mając powyższe na względzie, Sąd Rejonowy ustalił, że karami podlegającymi wykonaniu i łączeniu są kary pozbawienia wolności w wymiarze:

- 8 lat pozbawienia wolności, w sprawie II K 57/13,

- 3 miesięcy pozbawienia wolności, w sprawie II K 109/12,

- 3 lat pozbawienia wolności, w sprawie II K 629/10,

- 6 miesięcy pozbawienia wolności, w sprawie II K 754/13.

Należy w tym miejscu wskazać, że wedle ustaleń poczynionych przez Sąd Rejonowy wymienione wyżej kary pozbawienia wolności nie zostały przez skazanego wykonane.

Sąd Rejonowy ustalił również, że w przedmiotowej sprawie podlegają łączeniu również kary grzywny w wymiarze:

- 200 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę równą 1.000 zł, w sprawie II K 57/13,

- 40 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę równą 30 zł, w sprawie o sygn. akt II K 546/12,

-110 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę równą 500 zł, w sprawie o sygn. akt II K 629/10.

Wymienione kary grzywny nie zostały przez skazanego w całości zapłacone.

Wymierzając karę łączną w ramach wyroku łącznego sąd może skorzystać zarówno z zasady absorpcji (pochłaniania), zasady asperacji (podwyższenia) i zasady kumulacji (podsumowania). Ze swej istoty najbardziej korzysta dla osoby skazanego jest zasada absorpcji. Jednak żaden przepis postępowania karnego nie nakazuje sądowi stosowania tej zasady (tak wyrok S.A. w Lublinie z dnia 16 marca 2010 roku, IIAKa 57/10, LEX nr 583690). Popełnienie przez skazanego więcej niż jednego przestępstwa powinno raczej skłaniać do odstąpienia od zasady absorpcji, niż za nią przemawiać. Wymierzenie, bowiem takiej kary prowadziłoby do premiowania sprawcy popełniającego nie jedno, ale a więcej przestępstw, zatem prowadziłoby do praktycznej bezkarności innych zachowań zabronionych. Zastosowanie zasady absorpcji oraz zasady kumulacji może nastąpić, zatem tylko w sytuacjach nietypowych, wyjątkowych (tak wyrok S.A. w Katowicach z dnia 20 maja 2008 roku, II AKa 129/08, LEX nr 466456).

Przy czym podkreśla się również, że sąd wydając wyrok łączny, nie rozstrzyga ponownie o stopniu społecznej szkodliwości czynu i winie poszczególnych przestępstw, lecz rozważa przedmiotowo-podmiotowy związek zachodzący między realnie zbiegającymi się przestępstwami oraz kładzie nacisk na cele zapobiegawcze i wychowawcze, jakie ma odnieść w stosunku do skazanego kara.

Sąd Rejonowy w pełni podziela stanowisko wskazane w orzecznictwie Sądu Najwyższego i Sądów Apelacyjnych i miał je na uwadze przy rozpatrywaniu przedmiotowej sprawy.

W odniesieniu do kary łącznej pozbawienia wolności, Sąd Rejonowy mógł zatem wymierzyć skazanemu P. G. (1) karę w granicach od 8 lat pozbawienia wolności do 11 lat i 9 miesięcy pozbawienia wolności.

W związku z tym Sąd Rejonowy, na podstawie art. 85 §1-3 kk, art.86§1 kk w miejsce kar pozbawienia wolności, orzeczonych wyrokiem Sądu Rejonowego w Człuchowie z dnia 7 lutego 2014 roku, w sprawie o sygn. akt II K 57/13, Sądu Rejonowego w Chojnicach z dnia 9 kwietnia 2015 roku, w sprawie o sygn. akt II K 109/12, Sądu Rejonowego w Chojnicach z dnia 9 kwietnia 2015 roku, w sprawie o sygn. akt II K 629/10, Sądu Rejonowego w Chojnicach z dnia 17 czerwca 2016 roku, w sprawie o sygn. akt II K 754/13 orzekł karę łączną 11 lat pozbawienia wolności. Jednocześnie Sąd Rejonowy uznał, że w pozostałej części wymienione wyroki podlegają odrębnemu wykonaniu. Początek odbywania kary łącznej pozbawienia wolności Sąd ustalił na dzień 26 marca 2012 roku, czyli początek odbywania kary jednostkowej w sprawie II K 57/13.

Na podstawie art.85§1-3 kk i art.86§1 kk w miejsce kar grzywny, orzeczonych wyrokiem Sądu Rejonowego w Człuchowie z dnia 7 lutego 2014 roku, w sprawie o sygn. akt II K 57/13, Sądu Rejonowego w Chojnicach z dnia 12 grudnia 2014 roku, w sprawie o sygn. akt II K 546/12 i Sądu Rejonowego w Chojnicach z dnia 9 kwietnia 2015 roku, w sprawie o sygn. akt II K 629/10, Sąd wymierzył P. G. (1) karę łączną grzywny w wysokości 200 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki na kwotę równą 1.000 zł. Sąd Rejonowy uznał jednocześnie, że w pozostałym zakresie wyroki, z których kary podlegały łączeniu, pozostają do odrębnego wykonania.

W ocenie Sądu Rejonowego, w odniesieniu do tej kary łącznej pozbawienia wolności wobec skazanego nie istnieją przesłanki przemawiające za zastosowaniem zasady pełnej absorpcji. Wymienione czyny osądzone wyrokami sądowymi został popełnione przez skazanego w stosunkowo krótkim czasie. Zachowanie skazanego i nagminność popełnienia przez P. G. (1) czynów zabronionych, świadczy to o tym, że skazany uczynił sobie z popełniania przestępstw sposób na życie. Przemawia to również za uznaniem jego wysokiej demoralizacji. Popełnił on cały szereg przestępstw przeciwko mieniu oraz wskazanych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Nadto Sąd Rejonowy wziął pod uwagę fakt, że P. G. (1) jest osobą młodą, ma dopiero 32 lata. Popełniając przypisane mu przestępstwa był jeszcze młodszym człowiekiem. Jest kawalerem i nie ma nikogo na utrzymaniu. W ocenie Sądu Rejonowego, orzeczenie wobec skazanego kary łącznej z zastosowaniem zasady pełnej absorpcji spowodowałoby tak naprawdę premiowanie postępowania P. G. (1). Zdaniem Sądu, wymierzenie skazanemu kary łącznej z zastosowaniem zasady kumulacji, również byłoby dla niego niesprawiedliwie. P. G. (1) ma do odbycia jeszcze kilka kar pozbawienia wolności. Zostały mu one wprowadzone do wykonania. Koniec kar przypada na dzień 12 sierpnia 2022 roku. W związku z powyższym, Sąd Rejonowy wymierzył skazanemu karę łączną 11 lat pozbawienia wolności. Dokonując zatem umniejszenia łącznej kary aż o 9 miesięcy pozbawienia wolności. Sąd Rejonowy miał przy tym na uwadze fakt, że skazany przebywa w warunkach izolacji już od czterech lat, jednak nie odbył on nawet połowy wymierzonych mu kar pozbawienia wolności. Odbywa karę w systemie programowego oddziaływania. Jego proces resocjalizacyjny przebiega w sposób prawidłowy, co świadczy o tym, że wymierzona mu kara pozbawienia wolności odnosi swój skutek. Jak wynika również z zeznań przesłuchanych na rozprawie matki oskarżonego- W. G. i jego siostry- M. G., P. G. (1) zmienił się i podchodzi krytycznie do popełnionych w przeszłości przestępstw. Sąd Rejonowy uznał wypowiedzi przesłuchanych osób jako wiarygodne, ponieważ korelują one z treścią opinii uzyskanej z zakładu karnego. Gotowość pomocy skazanemu po opuszczeniu przez niego zakładu karnego, jest niewątpliwie pozytywną prognozą dla przyszłego powrotu skazanego do warunków wolnościowych.

Przy czym nie uszło uwadze Sądu, że skazany w toku odbywania kary, nie tylko otrzymywał nagrody za dobre zachowanie. Był również karany dyscyplinarnie, w tym za bójkę. Jak wynika z uzyskanej przez Sąd Rejonowy opinii, P. G. (2) uczestniczy w podkulturze przestępczej „grypsujących”. Obecnie jednak na tym tle nie występują z jego strony negatywne zachowania.

Zdaniem Sądu Rejonowego, wymiar kary łącznej pozbawienia wolności odzwierciedla ilość kar, które podlegają wykonaniu przez skazanego. Jednocześnie ten okres izolacji skazanego, w związku z odbyciem przez niego części kary pozbawienia wolności w sprawie II K 57/13, będzie wystarczający dla osiągnięcia wobec skazanego celów tych kar. W ocenie Sądu, zapobiegnie również w przyszłości powrotowi skazanego do popełniania kolejnych czynów.

Przy czym Sąd miał na względzie pogląd ugruntowany w orzecznictwie i doktrynie, że kara łączna jest swego rodzaju podsumowaniem działalności przestępczej sprawcy w okresie czasu objętym skazaniami. Ma likwidować swoistą konkurencję kar w postępowaniu wykonawczym wynikłą z kilkakrotnych skazań i nie jest to sposób na premię dla sprawcy większej liczby przestępstw (tak wyrok S.A. w Łodzi z dnia 27 listopada 2008 roku, (...), LEX nr515521).

Wszystkie opisane okoliczności Sąd Rejonowy miał również na uwadze przy ustalaniu wymiaru kary łącznej grzywny. W tym przypadku Sąd zastosował zasadę absorpcji. Sąd uznał, że kara w tym wymiarze jest wystraczającą dolegliwością dla osiągnięcia wobec skazanego swoich celów. Tym bardziej, że kara grzywny określona jako kara łączna znacznie odbiega w swojej wysokości od pozostałych kar jednostkowych grzywny. Sąd wziął przy tym pod uwagę również fakt, że skazany w chwili obecnej nie ma możliwości faktycznego zarobkowania. Przy czym stara się on dokonywać regularnych spłat zadłużenia.

O kosztach Sąd orzekł na podstawie art. 627 kpk.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Paulina Knuth
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Chojnicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Sądu Rejonowego Grażyna Drobińska
Data wytworzenia informacji: