Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 386/17 - wyrok Sąd Rejonowy w Chojnicach z 2018-07-10

Sygn. akt II K 386/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 lipca 2018 r.

Sąd Rejonowy w Chojnicach w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSR Dawid Nosewicz

Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Rach

po rozpoznaniu w dniach 4 kwietnia, 15 maja i 10 lipca 2018 r.

sprawy

D. B. (1) (B.) z domu K.

córki A. i M. z domu K., urodzonej (...) w T.

oskarżonej o to, że:

1.  w bliżej nieustalonym miejscu i czasie nie wcześniej niż w dniu 19 września 2016 r. działając wspólnie i w porozumieniu z W. B., sfałszowali dokument w postaci faktury VAT nr (...) z dnia 19.09.2016 r. z firmy (...) z/s w T., a następnie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadzili w błąd pokrzywdzonego podając w tej fakturze nieprawdziwe dane sprzedającego i doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 4.710,33 zł, czym działała na szkodę P. R.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk i art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

W. B. (B.)

syna W. i D. z domu K., urodzonego (...) w T.

oskarżonego o to, że:

2.  w bliżej nieustalonym miejscu i czasie nie wcześniej niż w dniu 19 września 2016 r. działając wspólnie i w porozumieniu z D. B. (2), podpisując się za matkę sfałszował dokument w postaci faktury VAT nr (...) z dnia 19.09.2016 r. z firmy (...) z/s w T., a następnie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził w błąd pokrzywdzonego podając w tej fakturze nieprawdziwe dane sprzedającego i doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 4.710,33 zł, czym działał na szkodę P. R.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk i art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

I.  uniewinnia oskarżoną D. B. (1) od popełnienia zarzucanego jej czynu,

II.  uznaje oskarżonego W. B. za winnego tego, że w dniu 27 września 2016 r. w C. doprowadził P. R., prowadzącego przedsiębiorstwo pod firmą Skup- (...) i M. B. (...) P. R., Ł. (...) F do niekorzystanego rozporządzenia mieniem w kwocie 4710,33 zł w ten sposób, że wprowadził pokrzywdzonego w błąd co do tożsamości sprzedającego oraz faktu, że sprzedaż następowała pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, przesyłając mu podrobiony przez siebie w nieustalonym czasie dokument w postaci faktury VAT nr (...) z dnia 19 września 2016 r., wskazując jako wystawcę nieistniejącą firmę (...), (...)-(...) T., Powstańców (...) 36, na którym podpisał się imieniem oraz nazwiskiem D. B. (1), a następnie zbył mu pojazd marki V. (...), nr VIN (...), nr rej. (...), czym działał na szkodę P. R., tj. występku z art. 270 § 1 kk i art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i za to, na mocy art. 286 § 1 kk przy zast. art. 11 § 3 kk, skazuje go na karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności,

III.  na podstawie art. 46 § 1 kk orzeka wobec oskarżonego W. B. obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego P. R. kwoty 4710,33 (cztery tysiące dziesięć 33/100) złotych,

IV.  na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk oraz art. 70 § 1 kk wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego W. B. kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres 2 (dwóch) lat próby,

V.  na podstawie art. 73 § 1 kk oddaje oskarżonego W. B. w okresie próby pod dozór kuratora sądowego,

VI.  na podstawie art. 72 § 1 pkt 1 kk zobowiązuje oskarżonego W. B. do informowania kuratora o przebiegu okresu próby,

VII.  zasądza od oskarżonego W. B. na rzecz Skarbu Państwa częściowo koszty sądowe w kwocie 497,72 (czterysta dziewięćdziesiąt siedem 72/100) złotych tytułem części wydatków, zwalniając go od obowiązku ich uiszczenia w pozostałym zakresie,

VIII.  w części uniewinniającej kosztami procesu obciąża Skarb Państwa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Izabela Cysewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Chojnicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Dawid Nosewicz
Data wytworzenia informacji: